9. Rozšírenie preventívnej starostlivosti

9. Rozšírenie systému preventívnej starostlivosti o pamiatky do podoby, ktorá by umožnila vykonávať ročne prehliadky na minimálne 3% pamiatkového fondu (cca 500/rok). Diagnostika a preventívne zásahy na kritických miestach stavby ako sú strecha, dažďové odkvapy a podobne, dokážu ušetriť finančné prostriedky a zároveň sú najšetrnejšie k historickej substancii pamiatok, pretože chránia historický originál.

Navrhujeme aby sa systém preventívnej údržby pamiatok, zavedený prostredníctvom projektu „Pro Monumenta“ Pamiatkového úradu SR (www.promonumenta.sk), ktorý bol realizovaný podľa vzoru holandskej organizácie Monumentenwacht,  vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav pamiatok a častú absenciu údržby rozšíril na všetky VUC na Slovensku. V súčasnosti existujú 3 inšpekčné skupiny alokované v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade – Spišskej Sobote, ktoré pokrývajú celé územie SR a ich ročná kapacita je cca 100 inšpekcií nehnuteľných pamiatok ročne.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: jednorazovo 1,5 mil. € & udržateľnosť ročne – 1 mil. €.