7. Reštaurovanie pamiatok vo vlastníctve štátu

7.  Zriadenie reštaurátorských dielní systematicky obnovujúcich hnuteľné i nehnuteľné pamiatky vo vlastníctve štátu. Súčasný nález ústavného súdu SR vytvára tlak na zmenu v oblasti pôsobenia reštaurátorských dielní PÚ SR. Po systémovom vyriešení tohto problému (náš návrh je zriadenie štátnych reštaurátorských ateliérov ako samostatnej rozpočtovej organizácie štátu), navrhujeme aby sa dielne zamerali výlučne na obnovu pamiatok vo vlastníctve štátu na základe „štátnej objednávky“. Takto by sa zabezpečila kontinuálna obnova vybraných najvýznamnejších pamiatok v správe štátu, nehnuteľných i hnuteľných, no tiež veda a výskum v oblasti reštaurovania.

(V tomto kontexte je možné uvažovať aj o zriadení Archívu stavebného dedičstva, do ktorého by mohli prispievať všetky reštaurátorské ateliéry a iné subjekty.)

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: žiadne – išlo by o odčlenenie týchto kapacít z PÚSR aj s prostriedkami a čisté náklady na reštaurovanie by hradili štátne subjekty, ktoré by si reštaurovanie objednali, resp. prostriedky by boli súčasťou rozpočtu organizácie.