11. Krajšia krajina

11 „Krajšia krajina“ – udržanie obrazu kultúrnej krajiny aj vďaka prísnej regulácií „vizuálneho smogu“.  Prijatie náležitej legislatívy, ktorá odstráni väčšinu veľkoplošnej reklamy z blízkostí ciest, ulíc a z budov – postupné odstránenie väčšiny billboardov všetkého druhu a veľkostí z panorámy krajiny, miest a obcí.

Slovensko nemá Jadran, ani Alpy a ani kultúrne dedičstvo na úrovni veľkých krajín. V porovnaní s inými krajinami však krajinný výraz, samotné estetické kvality krajinného reliéfu a jeho striedanie, významne prekonáva väčšinu iných štátnych útvarov. Na krajinne veľmi malom priestore sa strieda nesmierna rozmanitosť panorám, prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorá poskytuje úplne unikátny a nezameniteľný charakter. Vnímavý návštevník zo zahraničia komentuje túto kvalitu ako najprekvapujúcejšiu skúsenosť z našej krajiny.  Tento jej charakter však bol za ostatných 20 rokov veľmi necitlivým spôsobom narušený obrovským množstvom „vizuálneho smogu“. Stačí niekoľkotýždňový pobyt v inej európskej krajine a rozdielnosť v kvantite intervencií do krajinného výrazu na Slovensku v porovnaní so zahraničím je až šokujúca. Vzhľadom na veľkosť pridanej estetickej hodnoty krajinného výrazu Slovenska je toto necitlivé zaobchádzanie veľmi zlou vizitkou nášho prístupu ku hodnote, ktorej význam si zrejme ani neuvedomujeme. Obmedzenie vizuálneho smogu by bolo len prvým opatrením pre riešenie komplexnejšieho problému zastavovania extravilánu, nevhodného tvaroslovia a mierky novej architektúry a necitlivého narúšania rázu krajiny.

Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: žiadne. Možné náklady s kompenzovaním úbytku príjmov rozpočtov samospráv z prenájmov reklamných plôch.