4. Revolvingový (návratný) hypotekárny fond

4.  Vytvorenie revolvingového (návratného) hypotekárneho fondu zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky. Podobné fondy fungujú úspešne v zahraničí[1]. Namiesto prideľovania nenávratných štátnych dotácii sa pamiatky obnovujú z poskytnutých úverov, za zvýhodnených podmienok. Revitalizujú sa, niekedy sa aj vkladá do pamiatky nová funkcia, ktorá umožní jej udržateľnosť, no zároveň sa vo fonde z pravidelných splátok neustále obnovuje alebo aj rastie (ďalší vklad zo strany kohokoľvek) objem disponibilných prostriedkov pre ďalšie úvery.

Navrhujeme, ako ďalší pilier podpory pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva, takýto systém návratných pôžičiek určených predovšetkým právnickým osobám, vo verejnej i obecnej správe, ale aj podnikateľom či cirkvám a to najmä pri obnove väčších pamiatkových celkov a komplexov. Základné princípy jeho fungovania by mohli byť:

  • Hypotéka s fixným úrokom na celú dobu trvania úveru, bez ohľadu na BRIBOR. Výška úroku by kryla iba náklady na administráciu systému a komplexné poradenstvo zo strany odborníkov.
  • Poskytované iba projektom, ktoré majú nastavenú reálnu návratnosť zdrojov – dostatočný príjem zabezpečujúci udržateľnosť po obnove.
  • Nevyhnutnosť vlastných zdrojov vo výške minimálne 50% z objemu poskytnutého úveru.
  • Časť úveru by mohla byť zazmluvnená ako nenávratná (pri splnení všetkých podmienok poskytnutia, najmä dôsledného dodržania záväzných stanovísk a rozhodnutí Pamiatkového úradu SR) resp. 10% nad úver by bola automaticky nenávratná dotácia z OSSD.
  • Pri neplnení záväzkov vlastníka pamiatky sa postupuje formou exekúcie ako pri bežných hypotekárnych úveroch.

 Investície zo štátneho rozpočtu ročne naviac: na štart fondu navrhujeme vstupný kapitál vo výške 10 mil. €.

[1] Medzi úspešné pôžičkové fondy v zahraničí patria napríklad tieto: Nationaal Restauratiefonds Holandsko, Architectural Heritage Fund a Building preservation Trust , Veľká Británia, Heritage Fund v Londýne, National Trust for historic Preservation-National Trust Loan Fund alebo preservation fond v Severnej Karolíne, Historic Preservation Bond Program a mnohé iné  v USA. Organizácie poskytujúce dlhodobé nízko úročené úvery existujú niekoľko desaťročí a majú zásadný dopad na lokálny ekonomický rast, turizmus, tvorbu pracovných miest a zlepšenie stavu pamiatkového fondu.