Konkrétne riešenia

Predkladáme 11 systémových opatrení, kde sa prelínajú rôzne aktivity zušľachťujúce kultúrne dedičstvo, ktoré vo výsledku smerujú ku krajšiemu a kultúrnejšiemu Slovensku.

Ide o zmes pôvodných návrhov a už v iných krajinách vyskúšaných a dlhodobo udržiavaných riešení, ktoré preukázateľne priniesli výsledok vo forme vynikajúceho stavu kultúrneho dedičstva a tým aj pozitívne zmeny v nadväzných odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu.

Na to, aby sa v už najbližších rokoch poznateľne zmenil obraz miest a obcí na Slovensku ku krajšiemu a lepšiemu, je potrebných okrem dostatočnej alokácie do prioritnej osi pre Pamiatky zo štrukturálnych fondov, aj približne 12,5 mil. € jednorazovo (opatrenia  3, 8, 9) a pravidelne ročne 21,9 mil. € zo štátneho rozpočtu.

Toto predstavuje reálnu cenu za to, že aktuálne číslo 32, čo je percento všetkých pamiatok na Slovensku, ktoré sú z hľadiska ich stavebno-technického stavu hodnotené ako nevyhovujúce, dezolátne či v obnove, významne klesne.

Dôležitejšou skutočnosťou než samotné percento zlepšenia stavu pamiatok je naštartovanie nového trendu, vďaka ktorému sa bude situácia v dlhodobom horizonte neustále zlepšovať, namiesto roky trvajúcej stagnácie či úpadku.

Sme presvedčení, že takýto proaktívny prístup ku obnove a záchrane nehnuteľných pamiatok významne napomôže k rehabilitácií miestnej i národnej identity, ktoré priamo súvisia s  poznaním pôvodného historického prostredia a kultúrneho dedičstva vlastnej obce, krajiny a štátu. V neposlednom rade to sú aktivity, ktoré môžu eliminovať prejavy extrémizmu v jeho rôznych podobách a tiež zmierňovať frustráciu občanov z veľmi pomalého riešenia lokálnych problémov a napĺňania základných potrieb členskej krajiny Európskej únie.

prioritna-os-pre-pamiatky-2

1. Prioritná os pre pamiatky

Vytvorenie samostatnej prioritnej osi na obnovu nehnuteľných pamiatok v rámci nového obdobia štrukturálnych fondov.
2-Vytvorenie-Fondu-pre-pamiatky

2. Fond pre pamiatky

Vytvorenie „Fondu pre pamiatky“ ako nezávislej verejnoprávnej inštitúcie.
3-Kompenzacne-opatrenia-pre-vlastnikov-pamiatok1

3. Kompenzačné opatrenia

Výpočet a poskytovanie čiastočných kompenzácií nákladov vlastníka na opravu či obnovu nehnuteľnej pamiatky.
4-Vytvorenie-revolvingoveho-hypotekarneho-fondu1

4. Revolvingový (návratný) hypotekárny fond

Vytvorenie revolvingového (návratného) hypotekárneho fondu zameraného výlučne na nehnuteľné pamiatky.
6-Zvysenie-a-zlepsenie-odbornych-kapacit-Pamiatkoveho-uradu2

6. Zlepšenie kapacít Pamiatkového úradu

Zväčšenie a zlepšenie odborných kapacít Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
5-Rozsirit-projekt-obnovy-pamiatok-s-nezamestnanymi-aj-o-ine-druhy-pamiatok2

5. Obnova pamiatok s nezamestnanými

Rozšíriť projekt obnovy hradov s pomocou nezamestnaných aj na iné druhy pamiatok.
7-Zriadenie-restauratorskych-dielni-systematicky-obnovujucich-hnutelne-i-nehnutelne-pamiatky-vo-vlastnictve-statu

7. Reštaurovanie pamiatok vo vlastníctve štátu

Zriadenie reštaurátorských dielní systematicky obnovujúcich hnuteľné i nehnuteľné pamiatky vo vlastníctve štátu.
8-Vytvorenie-socialnych-podnikov-vo-vybranych-kastieloch-a-kuriach1

8. Sociálne podniky v kaštieľoch a kúriách

Vytvorenie sociálnych podnikov vo vybraných kaštieľoch/kúriách, kde by sa školili remeselníci z marginalizovaných skupín.
9-Rozsirenie-systemu-preventivnej-starostlivosti-o-pamiatky1

9. Rozšírenie preventívnej starostlivosti

Rozšírenie systému preventívnej starostlivosti o pamiatky tak aby sa ročne skontrolovalo minimálne 3% pamiatkového fondu.
10-zlepsit-vyuzivanie-prazdnych-nevyuzivanych-pamiatok

10. Využitie opustených pamiatok

Nájsť udržateľný obsah prázdnym pamiatkam prepojením jej vlastníkov s tými, ktorí hľadajú vhodné priestory na svoju činnosť.
11-Krajsia-krajina

11. Krajšia krajina

„Krajšia krajina“ – udržanie obrazu kultúrnej krajiny aj vďaka prísnej regulácií „vizuálneho smogu“.